Jste zde

O františkánském klášteře v Plzni

Přednáška a prohlídka areálu františkánského kláštera.

přednáší
Mons. Emil Soukup a Ing. arch. Jan Soukup

termín konání
úterý 24. dubna / 17.00

místo konání
Muzeum církevního umění

vstupné 20 Kč

V rámci 8. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2018 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.