Jste zde

Proměny dveřního a závěsného zámkového mechanismu

Obsáhlý a rozmanitý soubor prací ze železa zaujímá podstatnou část fondu obecných kovů ve sbírce Západočeského muzea v Plzni, která je prezentovaná v rámci stálé expozice veřejnosti. Vystavené závěsné a dveřní zámky zastupují základní druhy zámkových mechanismů od nejstarších dob až po 19. století. Tématem komentované prohlídky bude objasnění funkčnosti závěsných i dveřních zámků, jejich mechanická i výtvarná proměna.

Průvodcem Vám bude kurátorka sbírky Mgr. Ludmila Kotorová

termín konání
středa 25. dubna / 17.00

místo konání
Hlavní budova, expozice Umělecké řemeslo / Užité umění

vstupné v rámci vstupu do expozice
základní 60 Kč, zlevněné 30 Kč, rodinné 130 Kč