Jste zde

Velikonoční jarmark 2018 v Národopisném muzeu Plzeňska

Přijďte si vyzkoušet pletení pomlázek, barvení kraslic a další rukodělné techniky spojené s velikonočními svátky. Nebo se přijďte jen inspirovat, event. nakoupit ručně zhotovené velikonoční dekorace. 

Školní třídy žádáme, aby se objednávaly předem na čísle 378 370 138. A děti ať si nezapomenou s sebou přinést vyfouknuté vajíčko!

termín konání
27. - 28. března 2018 (úterý a středa)
od 9 do 17 hodin

vstupné 30 Kč/os.