Expozice

Plzeňská městská zbrojnice je největší dochovanou historickou zbrojnicí v České republice. V roce 1363 ji založil český král a římský císař Karel IV....
Expozice je umístěna v prostorách Národopisného muzea Plzeňska na náměstí Republiky v Plzni. Její první část představuje vývojovou řadu měšťanských...
První část expozice mapuje vývoj plzeňského loutkářství od počátku do konce 19. století, kdy vzniklo první stálé loutkové divadlo zvané Škodovo (v...
Muzeum církevního umění v Plzni je jedním z mála specializovaných muzeí představujících křesťanství a křesťanské umění u nás. Důležitá je zejména...
Expozice seznamuje návštěvníky muzea s pravěkým osídlením kraje od nejstarších dob do raného středověku. Na 27 panelech doplněných bohatou...
Expozice seznamuje návštěvníky muzea s dějinami západních Čech od 10. do poloviny 19. století. Pozornost je věnována především rozmanitosti hmotné...
Od roku 2015 je naší novou pobočkou Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech. Jedná se o více oborově zaměřené muzeum s funkcí sbírkotvornou,...
Vedle velkých souborů skla a keramiky, cizího i českého porcelánu, prací ze železa, cínu i drahých kovů, hodin a hodinek, sakrálního umění, plakátů a...