Připravujeme

24/8 - 04/11

Poznání katolického pohřebního ritu v období baroka na našem území ve srovnání s výpovědí písemných a ikonografických pramenů.