Jste zde

Proběhlo

19/5

Již tradiční Hamernický den je celodenní kovářskou akcí s bohatým kulturním programem.

10/5

Setkání a beseda s první dámou plzeňské poezie u příležitosti jejích 90. narozenin, které oslaví 11. 5. 2018.

10/5

Komentovaná prohlídka výstavy s PhDr. Janou Potužákovou.

10/5

Ve čtvrtek 10. května od 17:00 srdečně zveme na komentovanou prohlídku výstavy „Kořeny“.

09/5

autorky Jitky Prokšové.

09/5

komentovaná prohlídka - sbírkou Vás provede Mgr. Jindřich Mleziva, kurátor sbírky.

27/4
AKCE JE JIŽ ZCELA VYPRODÁNA 

Rokycanské muzeum ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR připravilo komentovanou přírodovědnou exkurzi do lokality Jineckých hřebenů v Chráněné krajinné oblasti Brdy pod vedením Mgr. Bohumila Fišera a Karla Urbana ze Správy CHKO Brdy.

26/4

Stavění „Máje“ v Národopisném muzeu Plzeňska v letošním roce volně navazuje na vynášení Morany. V průběhu odpoledního programu budou moci návštěvníci zhlédnout vystoupení dětských folklorních souborů Boleváček a Mladinka. Pod vedením akordeonisty Petra Vacka zahrají na své akordeony také žáci ZUŠ J. S. Bacha v Dobřanech. Chybět nebude ani netradiční občerstvení a posezení u táborového ohně s členy plzeňského Junáka. Zájemci o opékání buřtů si své dobroty přinesou s sebou! Akce je pro všechny návštěvníky zdarma.

termín konání
čtvrtek 26. dubna /15.00 – 20.00

25/4

Obsáhlý a rozmanitý soubor prací ze železa zaujímá podstatnou část fondu obecných kovů ve sbírce Západočeského muzea v Plzni, která je prezentovaná v rámci stálé expozice veřejnosti. Vystavené závěsné a dveřní zámky zastupují základní druhy zámkových mechanismů od nejstarších dob až po 19. století. Tématem komentované prohlídky bude objasnění funkčnosti závěsných i dveřních zámků, jejich mechanická i výtvarná proměna.

Průvodcem Vám bude kurátorka sbírky Mgr. Ludmila Kotorová

termín konání
středa 25. dubna / 17.00

24/4

Z vlny si vyrobíte třeba mrkvičku, chvostoskoka nebo šneka. Náročnost bude přizpůsobena věku či odvaze k práci s plstící jehlou. Inspiraci najdete ve výstavě Kořeny.

termín konání
úterý 24. dubna / 16.30 – 18.00

místo konání
aterlíér v hlavní budově muzea, Kopeckého sady 2

Kapacita omezena na 12 osob.

Na dílny není nutné se objednávat.

vstupné 50 Kč/os.

24/4

Přednáška a prohlídka areálu františkánského kláštera.

přednáší
Mons. Emil Soukup a Ing. arch. Jan Soukup

termín konání
úterý 24. dubna / 17.00

místo konání
Muzeum církevního umění

vstupné 20 Kč

V rámci 8. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2018 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni.

20/4

Cyklus přírodovědných přednášek pro děti základních škol.

18/4

přednáší
Mgr. Luděk Krčmář

termín konání
středa 18. dubna / 17.00

místo konání
projekční místnost MCU

vstupné 20 Kč

V rámci 8. ročníku festivalu duchovní kultury Letnice umělců 2018 ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni

17/4

Z vlny si vyrobíte třeba mrkvičku, chvostoskoka nebo šneka. Náročnost bude přizpůsobena věku či odvaze k práci s plstící jehlou. Inspiraci najdete ve výstavě Kořeny.

termín konání
úterý 17. dubna / 16.30 – 18.00

místo konání
aterlíér v hlavní budově muzea, Kopeckého sady 2

Kapacita omezena na 12 osob.

Na dílny není nutné se objednávat.

vstupné 50 Kč/os.

Stránky