Jste zde

Historie muzea

Historie muzea  v základních faktech

Dne 8. listopadu 1878 bylo založeno Obecní muzeum pro město Plzeň a západní Čechy. Muzeum tehdy sídlilo v budově dnešní Státní vědecké knihovny. Jeho zaměření i značný nárůst sbírek způsobil, že 7. listopadu 1888 bylo muzeum rozděleno na dva samostatné ústavy: Městské historické muzeum a Západočeské uměleckoprůmyslové muzeum.

V roce 1886 byl ředitelem uměleckoprůmyslového muzea jmenován architekt Josef Škorpil. Podle jeho návrhu byla na konci roku 1896 zahájena výstavba nové budovy v Kopeckého sadech. Hrubá stavba byla dokončena v roce 1898, vnitřní výzdoba o rok později. 

                        

                          
Nová budova muzea na historických pohlednicích a dobových fotografiích

V roce 1901 došlo k přesunu sbírek obou muzeí z nevyhovujících prostor do nové budovy a v roce 1913 bylo muzeum otevřeno pro návštěvníky.

V roce 1909 vznikl v Plzni Kroužek přátel starožitností pod vedením Ladislava Lábka. O dva roky později na jeho činnost navázala Společnost pro národopis a ochranu památek Plzně a okolí.

Město tehdy pro její potřeby zakoupilo Gerlachovský dům propojený s domem Chotěšovským na náměstí Republiky. Národopisné sbírky byly poprvé zpřístupněny v roce 1915. Dne 22. února 1918 bylo Národopisné muzeum ustanoveno jako městské instituce.

Německá okupace v roce 1939 značně narušila činnost všech tří muzeí. V roce 1943 došlo k jejich sloučení pod jednu německou správu; bylo zrušeno několik expozic a docházelo k nešetrné manipulaci s muzejními sbírkami. V roce 1945 byla jejich samostatnost opět obnovena.

                        
Původní přednáškový sál, uměleckoprůmyslová expozice, Jubilejní sál a studovna 

                           
Kolorované diapozitivy ze sbírek oddělení novějších dějin dokumentují výstavbu nové muzejní budovy na konci 19. století   

Změna politické orientace státu v únoru 1948 přinesla další reorganizaci. Dne 8. 3. 1948 byla muzea sloučena do jednoho ústavního celku pod názvem Západočeské muzeum v Plzni.

V roce 1958 došlo k volnému spojení muzea, galerie a nově vznikajícího Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody.

V roce 1984 byla hlavní budova z důvodu havarijního stavu uzavřena. Nevyhnutelná generální oprava si vyžádala vystěhování veškerých sbírek i fondu knihovny do náhradních prostor. Ke znovuotevření muzea došlo v roce 1998. 

Návrh muzejní budovy od architekta Josefa Škorpila z roku 1895

Josef Škorpil (fotografie z roku 1931)


ke stažení 
Historie muzea (rozšířená verze).pdf