Jste zde

Centrum paleobiodiverzity a depozitáře v Rokycanech

  • Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 06 Integrovaný regionální operační program 
  • Prioritní osa 06.03 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
  • Investiční priorita 06.3.33 Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, výzva 13

Projekt číslo
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001701

Zahájení
srpen 2017

Dokončení
květen 2018

Cíl projektu
Cílem projektu je rekonstrukce objektu bývalé hospodářské školy pro vybudování depozitářů sbírek paleontologie, železářství a sbírkové knihovny pobočky Muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech a vědeckého centra paleobiodiverzity Západočeského muzea, čímž dojde ke zlepšení ochrany sbírek a zlepšení možností jejich využití pro prezentaci a badatele.