Jste zde

Revitalizace NKP Vodní hamr Dobřív

  • Podpořeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj – 06 Integrovaný regionální operační program 
  • Prioritní osa 06.03 Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí 
  • Investiční priorita 06.3.33 Zachování, ochrana a rozvoj přírodního a kulturního dědictví, výzva 13

Projekt číslo
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15-015/0000348

Zahájení           
20. 11. 2017  

Dokončení       
31. 12. 2019

Cíl projektu
Realizací projektu bude obnoven plný provoz a funkčnost unikátního technického zařízení, zřízení expozice o železářství a hamernictví na Rokycansku. Bude provedeno restaurování a renovace vnitřního mobiliáře a strojního vybavení hamru včetně vodních kol a regulace vody. Opravami dojde k zachování funkčnosti technického kulturního dědictví. Bude rozšířeno návštěvnické vybavení hamru včetně vybudování nového sociálního zázemí.