Jste zde

Panelová výstava „Památky osiřelé“

V minulých dvou desetiletích se podařilo ve spolupráci českých spolků, měst, obcí a německých krajanských organizací zachránit velké množství památek na území České republiky v oblastech bývalých Sudet. Většina objektů se dostala do velmi špatného stavu v důsledku problematického vývoje památkové péče v komunistické éře. Přes všechny tyto úspěchy a vzájemnou spolupráci obou stran zůstává, zejména v příhraničních oblastech, velké množství památek, které jsou stále ve velmi zuboženém stavu a čekají na své zachránce.

Putovní panelová výstava byla připravena v roce 2016 spolkem pro obnovu památek Omnium, z. s. ve spolupráci s Heimatpflegerin der Sudetendeutschen s podporou Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Soziales, Familie und Integration. Výstava se snaží upozornit na opuštěné, osiřelé a zanedbané sakrální památky na území České republiky.

termín konání
6. března - 1. července 2018

místo konání
Národopisné muzeum Plzeňska (průjezd Chotěšovského domu)

vstup zdarma

spolupořadatelé
Omnium, z. s. – Život památkám

ke stažení
PDF iconpamatky_osirele-plzen.pdf
PDF iconpamatky_osirele-plzen_nj.pdf